محصولات جديد

دستگاه تشخیص آبستنی گاو دستگاه تشخیص آبستنی گاو
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۲
سازنده:

قيمت: 27,500,000 ریال
افزودن به سبد خريد
جک گوساله کش آلمان جک گوساله کش آلمان
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۲
سازنده:

قيمت: 8,200,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رینت دو لبه Asculap رینت دو لبه Asculap
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۲
سازنده:

قيمت: 1,200,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رینت چپ Asculap رینت چپ Asculap
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۲
سازنده:

قيمت: 750,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رینت راست Asculap رینت راست Asculap
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۲
سازنده:

قيمت: 750,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دیسک سم چینی 8 دندانه آلمان دیسک سم چینی 8 دندانه آلمان
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۲
سازنده:

قيمت: 3,750,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دیسک سم چینی آلمان دیسک سم چینی آلمان
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۲
سازنده:

قيمت: 1,500,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دیسک سم چینی PHILIPSEN آلمان دیسک سم چینی PHILIPSEN آلمان
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۲
سازنده:

قيمت: 1,800,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دیسک سم چینی PHILIPSEN آلمان دیسک سم چینی PHILIPSEN آلمان
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۲
سازنده:

قيمت: 1,800,000 ریال
افزودن به سبد خريد
چسب سم تکنوبیس چسب سم تکنوبیس
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۲
سازنده:

قيمت: 2,500,000 ریال
افزودن به سبد خريد
clear-bug-div
کلمات رايج جستجو