گاو

گاو
 تصوير   محصولات   مبلغ+   خريد 
پلا ک گوش برجسته بزرگ  پلا ک گوش برجسته بزرگ  4,300 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پلاک گوش زی تگ گوساله  پلاک گوش زی تگ گوساله  21,500 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پلاک گوش زی تگ گوساله  پلاک گوش زی تگ گوساله  21,500 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پلاک گوش زی تگ  پلاک گوش زی تگ  23,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پلاک گوش زی تگ  پلاک گوش زی تگ  23,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
طناب زایمان  طناب زایمان  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
طناب زایمان  طناب زایمان  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رینت راست Asculap  رینت راست Asculap  750,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رینت راست Asculap  رینت راست Asculap  750,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رینت چپ Asculap  رینت چپ Asculap  750,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رینت چپ Asculap  رینت چپ Asculap  750,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رینت دو لبه Asculap  رینت دو لبه Asculap  1,200,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رینت دو لبه Asculap  رینت دو لبه Asculap  1,200,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
دیسک سم چینی آلمان  دیسک سم چینی آلمان  1,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
دیسک سم چینی آلمان  دیسک سم چینی آلمان  1,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
دیسک سم چینی PHILIPSEN آلمان  دیسک سم چینی PHILIPSEN آلمان  1,800,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
دیسک سم چینی PHILIPSEN آلمان  دیسک سم چینی PHILIPSEN آلمان  1,800,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چسب سم تکنوبیس  چسب سم تکنوبیس

ساخت کشور آلمان و امکان درمان حاقل 15 سم گاو

 
2,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چسب سم جؤآ آلمان  چسب سم جؤآ آلمان

جدیدترین تکنولوِژی کشور آلماناست که حداکثر ظرف مدت 3 الی 8 دقیقه به حداکثر چسبندگی میرسدو امکان درمان حداقل 15 سم را دارد

 
2,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چسب سم Technovit تکنویت  چسب سم Technovit تکنویت

ساخت کشور آلمان حاوی 10 بلوک چوبی

 
2,750,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
کلمات رايج جستجو