گاو

گاو
 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
جک گوساله کش آلمان  جک گوساله کش آلمان

با این ابزار شما میتوانید سخت زایی حیوان را مدیریت کنید

 
8,200,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
دستگاه تشخیص آبستنی گاو  دستگاه تشخیص آبستنی گاو

این دستگاه به دامپزشکان جوان با توجه به قیمت بسیار مناسب امکان تشخیص آبستنی بعداز 90 روزگی را میدهد

 
27,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
دستگاه تشخیص آبستنی گاو  دستگاه تشخیص آبستنی گاو

این دستگاه به دامپزشکان جوان با توجه به قیمت بسیار مناسب امکان تشخیص آبستنی بعداز 90 روزگی را میدهد

 
27,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
دیسک سم چینی PHILIPSEN آلمان  دیسک سم چینی PHILIPSEN آلمان  1,800,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
دیسک سم چینی PHILIPSEN آلمان  دیسک سم چینی PHILIPSEN آلمان  1,800,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
دیسک سم چینی آلمان  دیسک سم چینی آلمان  1,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
دیسک سم چینی آلمان  دیسک سم چینی آلمان  1,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رینت دو لبه Asculap  رینت دو لبه Asculap  1,200,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رینت دو لبه Asculap  رینت دو لبه Asculap  1,200,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رینت راست Asculap  رینت راست Asculap  750,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رینت راست Asculap  رینت راست Asculap  750,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رینت چپ Asculap  رینت چپ Asculap  750,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رینت چپ Asculap  رینت چپ Asculap  750,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
طناب زایمان  طناب زایمان  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
طناب زایمان  طناب زایمان  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پلا ک گوش برجسته بزرگ  پلا ک گوش برجسته بزرگ  4,300 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پلاک گوش زی تگ  پلاک گوش زی تگ  23,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پلاک گوش زی تگ  پلاک گوش زی تگ  23,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پلاک گوش زی تگ گوساله  پلاک گوش زی تگ گوساله  21,500 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پلاک گوش زی تگ گوساله  پلاک گوش زی تگ گوساله  21,500 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
کلمات رايج جستجو